Här finns bilder, information, produktblad & tekniska specar för våra vanligaste hissar. Saknar ni något så var vänlig att kontakta oss.

Person & Lasthissar

Hisslösningen för personhiss i kontor, bostäder, skolor och liknande. Den finns i ett stort antal korgstorlekar i lastområdet 4-13 personer eller 320 – 1000 kg.
Varu / person / Bilhissar avsedda för transporter av styckegods i laster upp till 10 000 kg.

Vertikalhissar

Vårt framgångsrika plattformskoncept ”A-hiss” levereras med schakt av lackerade stålkassetter i en hållbar finish som standard, schaktkassetterna i stål kan ex. ersättas med glaskassetter som tillval.

Plattformshissar

Plattformshiss för raka och svängda trappor kan installeras inomhus eller utomhus.

Trapphissar med stol

En trapphiss med stol är en lyftanordning för transport av personer sittande. Hissen kan installeras i raka och svängda trappor beroende på typ och utförande.